REGLEMENT

Meedoen aan een tornooi gaat over meer dan winnen alleen. Het is een kans om andere mensen te leren kennen met dezelfde passie. Misschien ontstaan er zelfs vriendschappen. Natuurlijk blijft BUTTON RAGE een competitie waaruit slechts één absolute winnaar kan komen.  Een gezonde portie motivatie en inzicht is noodzakelijk om je tegenstanders aan te kunnen, maar het blijft een spel. Wees dus beleefd en vriendelijk, dat is voor iedereen leuker.

Deze pagina zorgt ervoor dat er binnen het kader van BUTTON RAGE duidelijke afbakeningen zijn, zodat iedereen -winnaars en verliezers- weten waaraan ze beginnen. Wie meedoet wordt geacht de regels te kennen. Kortom, goede afspraken maken goede vrienden.

REGISTRATIE / INSCHRIJVING
 • Alle deelnemers dienen zich op voorhand in te schrijven.
 • Deelnemers moeten minimum 15 jaar oud zijn. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, bevestigt hij of zij dat een ouder of voogd akkoord gaat met zijn of haar deelname aan het tornooi.
 • Wie niet ingeschreven is voor de deadline, mag in principe niet meer meedoen. De organisatie zal in bepaalde gevallen een uitzondering op de regel accepteren.
 • Inschrijvingsgeld wordt nooit terugbetaald.

DUBBELE ELIMINATIE

BUTTON RAGE werkt volgens het systeem van “dubbele eliminatie”. Maw, elke deelnemer mag 1 keer verliezen. Een getalenteerde deelnemer die in het begin pech heeft, kan dus het tornooi alsnog winnen!

Alle deelnemers worden in het begin van het tornooi willekeurig per 2 verdeeld. Deelnemers hebben geen inspraak in deze initiële verdeling.

Een GAME bestaat uit 2 of 3 rondes. Hoe de rondes worden gepresenteerd kan verschillen van spel tot spel. Bijvoorbeeld: in het geval van een klassiek spel zoals Street Fighter V, bestaat een GAME uit maximum 3 rondes van 99 seconden (round 1, round 2, final round). Voor een tag spel met 3 personages, zoals Dragon Ball FighterZ, bestaat een GAME uit 1 lange ronde van 300 seconden.

Een MATCH bestaat uit 2 of 3 GAMES. De winnaar wint 2 van 3 GAMES. Tijdens de finale wint de winnaar 3 van 5 GAMES.

 

WERKING

Deelnemers moeten zich minimum 15 minuten voor de MATCH aanmelden. Is een deelnemer niet op tijd aanwezig, verliest hij of zij de MATCH. De aanwezige deelnemer zal naargelang de beschikbaarheid van andere kandidaten tegen iemand anders moeten spelen, of rechtstreeks doorgaan naar de volgende MATCH.

 

Het tornooi wordt gespeeld op PlayStation 4 consoles. Volgende stappen moeten elkaar vlot opvolgen, zonder haast, zonder getreuzel:


STAP 1: neem plaats!

Deelnemers beslissen onderling of ze links (player 1) of rechts (player 2) gaan zitten. Kan er niet meteen een akkoord bereikt worden, zal een rondje blad-steen-schaar duidelijkheid brengen.


STAP 2: check je buttons!

Deelnemers nemen hun eigen hoofdtelefoon, headset of oortjes mee. Deelnemers mogen met hun eigen controllers en arcade sticks spelen, of de standaard Sony-controllers van BUTTON RAGE gebruiken.

Opgelet: naast de bluetooth-controllers van BUTTON RAGE zelf, zijn geen draadloze bluetooth-connecties toegestaan. Enkel USB-bekabelde controllers en arcade sticks zijn toegestaan. Indien de standaard Sony-controller wordt gebruikt, moet deze van het type DualShock 4 CUH-ZCT2 zijn (te herkennen aan het streepje licht dat door de touchpad schijnt / zie sticker op de onderkant van de controller).

Technisch gemodificeerde of geautomatiseerde controllers en arcade sticks met shortcuts / sneltoetsen zijn uiteraard niet toegestaan en resulteren in een diskwalificatie. Button remapping is toegestaan, rapid fire / turbo is NIET toegestaan! Als een converter (zoals deze van Brook Converters) niet meteen werkt door software-updates, wordt het niet toegestaan en zal de deelnemer moeten spelen met een controller van BUTTON RAGE.


STAP 3: kies je personage(s)!

Deelnemers kiezen hun personage(s)*. Wachten op de keuze van de tegenstander om strategisch te kunnen reageren met een passend personage is toegestaan, op voorwaarde dat er niet wordt getreuzeld. Wordt er niet snel genoeg gekozen, zal player 1 (links) eerst moeten kiezen. Pas als beide deelnemers gekozen hebben, kan de eerste GAME beginnen.
* Naast aangepaste kleuren en skins (de “cosmetics”) zijn enkel standaard personages toegestaan, zonder wapen- of armor-upgrades die mogelijk zijn in games zoals b.v. Injustice 2.


STAP 4: fight!

 • De MATCH is pas gedaan als één van de deelnemers 2 van de 3 GAMES wint. Tijdens de finale moeten er 3 van de 5 GAMES worden gewonnen.
 • Als er nog één of meerdere GAMES moeten worden gespeeld:
  • mag de verliezer van de laatst gespeelde GAME van kant wisselen. De winnaar mag dat niet.
  • mag de verliezer van de laatst gespeelde GAME van personage(s) veranderen. De winnaar mag dat niet.
 • Als er uitzonderlijk geen medewerker van BUTTON RAGE meekijkt, is het aan de winnaar om zijn of haar winst mee te delen.


STAP 5: blijf sportief!

Geef elkaar de hand, ook al ben je de MATCH verloren.

 

REGELOVERTREDINGEN

Meestal zal een medewerker van BUTTON RAGE een oogje in het zeil houden, maar het blijft aan de deelnemers zelf om een regelovertreding van de tegenstander te melden (bv. als de winnaar van de laatst gespeelde GAME van personage(s) verandert). Dit moet meteen gebeuren en voor de start van een GAME. Anders zal de melding worden genegeerd.

Een GAME pauzeren of stopzetten omwille van een probleem dat niets te maken heeft met soft- of hardware is niet toegestaan. Wie dat wel doet, verliest de MATCH. Software- en hardware-problemen zijn de enige geldige redenen om een GAME te pauzeren of stop te zetten.

Een GAME pauzeren of stopzetten door een software- of hardware-probleem dat uiteindelijk vals alarm blijkt te zijn, is niet toegestaan. Wie dat wel doet, verliest de MATCH. Enkel een medewerker van BUTTON RAGE kan hier een uitzondering op maken.

Een medewerker van BUTTON RAGE mag in bepaalde gevallen beslissen om een GAME stop te zetten en te herstarten. In dit geval moeten de deelnemers op hun plaats blijven zitten en dezelfde personage(s) kiezen als voor de stopzetting.

Indien een deelnemer de GAME per ongeluk onderbreekt (bv. door de kabel van de controller uit te trekken of door op de START-toets te duwen), zal de GAME worden gepauzeerd en indien mogelijk hervat. Als dat niet mogelijk is, verliest de deelnemer in kwestie de GAME, maar niet per se de MATCH.

Onderbrekingen waar de deelnemers niets aan kunnen doen, zullen altijd zo goed mogelijk worden hervat in de situatie voor de onderbreking. Als dat niet mogelijk is, wordt de GAME geannuleerd en herstart. In dit geval moeten de deelnemers op hun plaats blijven zitten en dezelfde personage(s) kiezen als voor de onderbreking. Ligt het probleem duidelijk aan de controller of arcade stick, zal er altijd gezocht worden naar een andere controller of arcade stick ter vervanging. Als de deelnemer niet met de vervangende controller of arcade stick wilt spelen, verliest hij of zij de MATCH.

Toeschouwers mogen nooit een GAME stopzetten of pauzeren.

Een MATCH eindigen als gelijkspel door onderling overleg van de deelnemers is niet toegestaan. There shall be only one!

Verbaal en lichamelijk geweld naast wat er zich op het scherm afspeelt, zijn uiteraard niet toegestaan. Verder zijn deelnemers en toeschouwers onder invloed van alcohol of drugs nooit welkom en zullen ze onmiddellijk weggestuurd worden, met diskwalificaties tot gevolg.

 

MEDIA EN PRIVACY

Deelnemers en toeschouwers op BUTTON RAGE zijn zich ervan bewust dat er foto- en videomateriaal zal worden gemaakt op het evenement en accepteren dat hun herkenbaar gezicht in “after movies”, “making of”-filmpjes, nieuwsberichten, op websites en promomateriaal kan verschijnen. Uiteraard blijft de focus op het tornooi, het talent van de deelnemers en de winnaars.

 

SCHADELOOSSTELLING

Alle deelnemers en medewerkers aan het tornooi zullen BUTTON RAGE en de organisaties en mensen die rond of aan het evenement werken beschermen tegen alle onnodige kosten en uitgaven, schadevergoedingen, claims, rechtszaken, acties, aansprakelijkheden, verliezen, advocaat- en juridische kosten, kleinering, laster, inbreuk op het auteursrecht, inbreuk op de privacy, piraterij, plagiaat of inbreuk op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij. Deze verplichting blijft gelden na de duur van het evenement.